Puppet Stayman

Med Puppet Stayman frågar 3club, efter att partnern öppnat med 2NT, efter båda fyr- och femkorts högfärger. Öppningshandens återbud:
 
3diamondMinst en fyrkorts högfärg
3heart:  Femkortsfärg
3spadesFemkortsfärg
3NT: Varken fyr- eller femkorts högfärg
 
Efter svaret 3diamond bjuder svarshanden sina färger korsvis. 3heart visar alltså fyra spader, 3spades fyra hjärter och 3NT säger att man bara var intresserad av en femkortsfärg hos öppningshanden. Med 4-4 i högfärgerna bjuder man 4diamond.
 
För att lösa svarshandens problem med fem spader och fyra hjärter finns en modifierad version av konventionen med de här svarsbuden:
3diamond:  Ingen femkorts högfärg, inte fyra hjärter. Efter detta visar 3heart fem spader och fyra hjärter och 3spades fyrkortsfärg.
3heart:  Fyra hjärter, kanske fyra spader.
3spades:  Femkortsfärg.
3NT: Fem stycken hjärter 
 
Många har också börjat använda svarsbudet 3club på 1NT som Puppet Stayman för att även här kunna hitta 5-3:or.

Prenumerationer

Dagens Bridge i Sverige slås inom kort ihop med den danska motsvarigheten. På grund av detta kan du inte längre upprätta en ny prenumeration på den svenska sidan.

Du är välkommen att gå in på www.dagensbridge.dk och testa en månad gratis där.

Det är den danske Lars Blakset som håller i den sidan, som du säkert kommer att trivas med.

Sj Popup

Användarinloggning

Denna sida använder cookies - Om du inte väljer att ändra dina inställningar godkänner du dettaLäs mer
jag accepterar