Lebensohl

Lebensohl är en lite komplicerad men mycket användbar konvention som främst används i två situationer:
1) Efter en upplysningsdubbling av en svag tvåöppning
2) Efter ett inkliv över en 1NT-öppning
 
Vi börjar med att titta nogrannare på nummer 1):
Väst Nord Öst Syd
2spades Dbl Pass ??
       
Väst öppnar med en svag tvåöppning som din partner Nord upplysningsdubblar. Problemet här är att buden 3club, 3diamond och 3heart kan innehålla händer som varierar från 0 hp och fyrkortsfärg till händer med 8-9 hp och femkortsfärg. Det är förstås inte optimalt och Lebensohl löser det här problemet.
 
Spelar du Lebensohl lovar de direkta färgbuden ungefär 8-10 hp. Har du istället en svagare hand bjuder du 2NT som ber partnern bjuda 3club om han inte har en överstark hand. Du kan sedan passa (om du hade klöver) eller bjuda 3diamond/3heart som svagt.
 
Med ännu starkare händer finns nu två olika sätt att bjuda på, antingen direkt eller via 2NT. Vilka betydelser som de olika vägarna har kan man bestämma själv med sin partner.
 
2):
Väst Nord Öst Syd
Pass 1NT 2heart ??
Även här kan Syd ha två olika handtyper. Antingen vill man bara vara med och konkurrera om slutkontraktet eller så vill man invitera till utgång. Än en gång bjuder de svagare händerna 2NT (om man inte har spader för då bjuder man 2spades) för att sedan passa eller korrigera till 3diamond. Inviterna bjuder istället direkt sin färg.
 
Om du vill veta mer om Lebensohl rekommenderas nummer 1 och 2 av tidningen Bridge (förbundets gratistidning) från 2013. Du kan förstås också hitta mer information på internet.

Prenumerationer

Dagens Bridge i Sverige slås inom kort ihop med den danska motsvarigheten. På grund av detta kan du inte längre upprätta en ny prenumeration på den svenska sidan.

Du är välkommen att gå in på www.dagensbridge.dk och testa en månad gratis där.

Det är den danske Lars Blakset som håller i den sidan, som du säkert kommer att trivas med.

Sj Popup

Användarinloggning

Denna sida använder cookies - Om du inte väljer att ändra dina inställningar godkänner du dettaLäs mer
jag accepterar