A-GIV

Undvik stölden

Det är alltid lite extra förargande att gå bet i ett kontrakt som verkar vara lättspelat, för att motståndarna får en stöld. Ibland kan man dock undvika det genom att tänka till lite extra.
   
Giv: Syd. Zoner: Alla.
Kontrakt: 4heart av Syd
Utspel: diamond2
Väst var nära men hade inte riktigt till att kliva in med 2club så NS fick bjuda ostört. Nord bjöd ett något aggressivt 2NT-bud, minst invit med fyrkortsstöd i hjärter vilket ledde till utgång. Utspelet diamond2 såg onekligen misstänkt mycket ut som en singelton. Med nio kort i ruter och en så låg hacka i utspel är det med största sannolikhet så att Väst bara har en ruter. Då ÖV på den här given dessutom spelade ut högt från två hackor, men det mellersta kortet från tre hackor är det faktiskt 100% säkert att det handlar om ett singeltonutspel.
 
Om Syd utan att tänka sig speciellt mycket för spelar trumf i stick två händer följande: Väst vinner med heartA, spelar klöver till Östs ess och får sin ruterstöld. heartK ska sedan också ha spel och försvaret har tagit en snabb bet.
 
Istället krävs det att Syd tänker till en aning. Efter utspelet vet man att Öst är den farliga motståndaren som ska hållas ute ur spelet. För att om möjligt försöka bryta kommunikationen mellan motståndarna ska man därför inte spela trumf utan istället inleda med spadesA. Sedan följer spadesQ med övertag med spadesK. När man sedan spelar spadesT hoppas man att det är Väst som har spadesJ. Öst lägger lågt och man kan saka sin klöver! På så sätt byter man en klöverförlorare mot en spaderdito men hindrar samtidigt Öst från att komma in och kunna ge sin partner en stöld för en låg hjärter. Om Väst har ess- eller kungtredje i trumf går kontraktet fortfarande bet men den här gången ledde spelsättet till hemgång. Denna finess kallas för "Scissors Coup" då man likt en sax klipper av förbindelserna mellan motståndarnas händer. 
 
Det optimala kontraktet på given är för övrigt 5club X med två bet, ett kontrakt som nåddes vid andra bord där Väst dristade sig till ett inkliv.
Glöm inte Dagens Färgkombination
Klicka här så kommer du till framsidan där du kan se Dagens Färg.

Prenumerationer

Dagens Bridge i Sverige slås inom kort ihop med den danska motsvarigheten. På grund av detta kan du inte längre upprätta en ny prenumeration på den svenska sidan.

Du är välkommen att gå in på www.dagensbridge.dk och testa en månad gratis där.

Det är den danske Lars Blakset som håller i den sidan, som du säkert kommer att trivas med.

Sj Popup

Användarinloggning

Denna sida använder cookies - Om du inte väljer att ändra dina inställningar godkänner du dettaLäs mer
jag accepterar