A-GIV

Nybörjare eller världsklass?

När man ser spaderbehandlingen på den här given från en partävling i Köpenhamn för några år sedan funderade man över Nord och Västs egentliga spelstyrka. Även om det såg lustigt ut fanns det dock bakomliggande orsaker.
   
Giv: Väst. Zoner: NS.
Kontrakt: 3heart av Väst
Utspel: clubT
Budgivningen kan diskuteras. Nords öppning på 10 hp utan någon speciellt exotisk fördelning är inget vi rekommenderar. Poängen sitter dock i långfärgerna, vilket är bra, och man har därtill tre bra mellankort (spadesT, spades8 och diamond9) vilket gör beslutet mer förståeligt. Även om man föredrar att ha fyra kort i den andra högfärgen när man upplysningsdubblar borde Öst ha dubblat öppningsbudet. Den extra styrkan får kompensera för den "saknade" hjärtern. Trots detta kom man dock i ett mycket rimligt kontrakt.
 
Väst var ingen mindre än Peter Fredin som snabbt läste utspelet som en singel- eller dubbelton med klövernio hos träkarlen. För att inte åka på en stöld direkt gick han därför upp med clubA och spelade hjärter till kungen. Hjärter till mask med knekten (rätt färgbehandling för fem stick i färgen) vann dock Syd med heartQ.
 
Om Syd nu tagit för clubK och gett partnern en stöld kommer han inte in i spelet för att spela spader genom spelföraren. Syd valde därför att vända med spades3. Många hade kanske rutinmässigt provat kungen men Väst la lågt! Efter öppningsbudet var spadesA placerat hos Nord, framförallt när Syd redan "visat upp" heartQ och clubK. Även om spadesK hade varit enda chansen till hemgång hade det kortet lett till två bet i 3heart då Syd efter spadesA kan komma in på damen och ge Nord den efterlängtade klöverstölden. Genom att lägga lågt i spader såg Fredin till att han bara gick en bet - ett bra resultat när NS klarar minst åtta stick i spader.
 
Det blev dock ännu bättre för spelföraren när Nord, en duktig dansk spelare, trodde att hans partner hade spadesK - spelföraren lägger ju inte lågt från Kx! Han vände därför med spadesT för att få sin klöverstöld och Väst vann trots allt på spadesK. Uttrumfning och utdrivning av clubK för ett rutersak innebar hemgång i 3heart för en ren topp!
 
Nord borde dock inte ha spelat en låg spader. Om Syd har spadesK finns ingen anledning att spela spader igenom spelföraren och han hade därför fått sin klöverstöld direkt.
Glöm inte Dagens Färgkombination
Klicka här så kommer du till framsidan där du kan se Dagens Färg.

Prenumerationer

Dagens Bridge i Sverige slås inom kort ihop med den danska motsvarigheten. På grund av detta kan du inte längre upprätta en ny prenumeration på den svenska sidan.

Du är välkommen att gå in på www.dagensbridge.dk och testa en månad gratis där.

Det är den danske Lars Blakset som håller i den sidan, som du säkert kommer att trivas med.

Sj Popup

Användarinloggning

Denna sida använder cookies - Om du inte väljer att ändra dina inställningar godkänner du dettaLäs mer
jag accepterar