B-GIV

Maska ut bordet

"Högt i tredje hand" är en bra regel som ofta fungerar bra. Men ingen regel utan undantag, eller hur? En situation då man inte bör följa detta råd är om bordets honnör kan maskas ut.
   
Giv: Syd. Zoner: Ingen.
Kontrakt: 3NT av Syd
Utspel: spades2
Väst startar med femte kortet från toppet i sin bästa färg - spades2. Spelföraren lägger lågt i andra hand och kontraktets öde ligger nu i Östs händer. Följer han det gamla klassiska rådet "högt i tredje hand" och spelar spadesQ får Syd en bekväm resa till två övertrick genom att resa klöverfärgen och senare få stick för spadesJ.
 
När bordet, som här, har en honnör är det med Nords Q98 bäst att försöka maska ut knekten genom att lägga lågt. Spelföraren måste, i avsaknad av spadesT, vinna med kungen och inne på clubA kan försvaret nu ta sina fyra spaderstick i och med att spadesJ nu inte är ett håll i den färgen.
 
Om Syd skulle ha spadesT är det fortfarande rätt att lägga lågt om han har spadesK och egalt om han har spadesA. Det är bara om partnern spelat ut en låg spader från AKxxx som det är fel att nöja sig med åttan i första stick. En duktig försvarsspelare räknar dock bordets och sina egna honnörspoäng och kommer fram till att 9 + 11 = 20. Syd har därtill visat 15-17 vilket ger att partnern som mest förfogar över fem honnörspoäng. Eftersom AK i spader motsvarar sju är det alltså omöjligt att han har den handen och låg spader är därför bäst.
Glöm inte Dagens Färgkombination
Klicka här så kommer du till framsidan där du kan se Dagens Färg.