A-GIV

Elimination eller inpetning?

Spelföraren var mycket nära den vinnande spelplanen men hans lösning straffades av ett vaket försvar.
   
Giv: Syd. Zoner: Alla.
Kontrakt: 6spades av Syd
Utspel: heartK
NS bjöd sig till en bra slam efter en fin budgivning. 2NT krävde till utgång med minst fyrkortsstöd. Även om man spelar femkorts högfärgsöppningar är det bra att låta Stenbergs lova fyrkortsstöd. Med trestöd bjuder man istället en färg på tvåläget för att sedan stötta högfärgen.
 
3heart lovade singelton i den färgen vilket såg mycket bra ut till Nords Axx. Trots detta tyckte inte Nord att handen var tillräckligt stark för att själv gå vidare mot slam. Han valde istället att bjuda 3NT. Med nio spader ihop är 3NT inget slutbudsförslag utan kan istället användas till att visa just slamintresse utan en jättehand. Detta är en slags applikation av den, från början amerikanska, konventionen "Non-Serious 3NT".
 
Syd, med tillägg och en sjätte spader, frågade efter ess och fick svaret 5spades som innebar att alla ess och trumfdamen var under kontroll. Efter Nords halvpositiva 3NT var dock storslam uteslutet så Syd nöjde sig med 6spades.
 
Många andra bord i tävlingen missade slammen, antingen efter att Syd inte visat sin singelton eller för att Nord inte uppskattat sin hjärterhållning tillräckligt.
 
Väl i 6spades fick Syd heartK i utspel. Några spelförare såg inte någon annan chans än klövermasken och gick en snabb bet. 
 
Vid ett bord hade Syd läst på om elimination med inpetning och stal två hjärter på handen och en ruter på bordet efter uttrumfning. Slutläget med bordet inne var:
 
spadesQ 9 7
heart-
diamond-
club7 6 3
spades-
heartQ 9
diamond-
clubK T 5 2
N
V
Ö
S
spades-
heart7
diamondQ T
clubJ 9 4
 
spadesJ 8 6
heart-
diamond-
clubA Q 8
Spelföraren försökte nu med club3 från bordet. Planen var att nöja sig med club8 från handen så att stackars Väst skulle vara tvungen att komma in. Han skulle då vara tvungen att spela klöver upp i spelförarens AQ eller vända mot dubbelrenons så att Syd blev av med en klöver från endera handen. Detta får anses vara en rätt bra plan och den hade fungerat om Öst slött lagt club4 i andra hand. Öst var dock vaken och la i club9! Syd lade lågt men när Väst hade en lägre klöver var Öst inne och kunde spela mer klöver för en ohjälplig bet.
 
Om Syd haft club9 istället för club8 hade detta spelsätt varit hundraprocentigt. Om Öst då lägger clubT eller clubJ kan Syd lugnt maska med damen. Spricker den är handens återstående A9 en lika effektiv gaffel som AQ.
 
På den aktuella given fanns dock ett bättre spelsätt - som garanterar hemgången förutsatt att Väst har heartQ till den utspelade kungen - "förlorare på förlorare". Man nöjer sig med att stjäla bordets lilla hjärter och en ruter på bordet. Slutläget blir nu med bordet inne:
 
spadesQ 9 7
heartT
diamond-
club7 6 3
spades-
heartQ 9 8
diamond-
clubK T 5 2
N
V
Ö
S
spades-
heart7 6
diamondQ T
clubJ 9 4
 
spadesK J 8 6
heart-
diamond-
clubA Q 8
Nu spelar Syd heartT och sakar club8. Väst vinner ett oväntat stick med heartQ men är nu inpetad - jämn hemgång!
Glöm inte Dagens Färgkombination
Klicka här så kommer du till framsidan där du kan se Dagens Färg.

Prenumerationer

Dagens Bridge i Sverige slås inom kort ihop med den danska motsvarigheten. På grund av detta kan du inte längre upprätta en ny prenumeration på den svenska sidan.

Du är välkommen att gå in på www.dagensbridge.dk och testa en månad gratis där.

Det är den danske Lars Blakset som håller i den sidan, som du säkert kommer att trivas med.

Sj Popup

Användarinloggning

Denna sida använder cookies - Om du inte väljer att ändra dina inställningar godkänner du dettaLäs mer
jag accepterar