B-GIV

Den ömma punkten

När försvaret angriper din ömma punkt gäller det att tänka sig för i spelföringen.
   
Giv: Öst. Zoner: Alla.
Kontrakt: 3NT av Syd
Utspel: heart3
Med 11 honnörspoäng vill Nord spela utgång mittemot Syds sangöppning. Om man har 4-4 i spader vill man spela 4spades, om annars är förmodligen 3NT det bästa kontraktet. För att undersöka detta använder Nord därför högfärgsfrågan 2club. Syd talar om att han inte har någon högfärg och Nord avslutar därför budgivningen med 3NT.
 
Västs hjärterutspel träffar verkligen spelförarens ömma punkt. Med en annan färg i utspel är hemgången enkel men nu måste Syd tänka sig för. Till att börja med måste försvarets kommunikation brytas så att de får svårare att inkassera sina hjärterstick om de kommer in i spelet. Syd duckar därför Östs påspelade heartQ i stick ett och lägger även lågt på heartT. Den tredje hjärtern vinner Syd och ska nu välja vilken lågfärgsmask som ska slås.
 
Med tanke på utspelet (heart3 när Öst i stick tre sedan spelar heart2) verkar det vara Väst som har hjärter kvar. Om han släpps in i spelet kommer alltså kontraktet att gå bet. En rutermask riskerar att Väst vinner med diamondQ och inkasserar sina hjärterstick så den färgen ska inte spelas. Slår spelföraren däremot klövermasken gör det ingenting om Öst skulle ha damen. Han kan vinna det sticket men spelföraren har sedan sin hemgång klar med två spader-, fyra klöver-, två ruter- och ett hjärterstick. Går klövermasken blir det övertrick i kontraktet.
Glöm inte Dagens Färgkombination
Klicka här så kommer du till framsidan där du kan se Dagens Färg.