B-GIV

Bath Coup

En "Bath Coup" låter kanske som något exotiskt och kompicerat men det är en enklare finess än vad man kan tro. Anledningen till varför spelsättet heter som det gör är att det första gången som det dök upp i bridgelitteraturen så hade given spelats i den engelska staden Bath.
   
Giv: Nord. Zoner: NS.
Kontrakt: 3NT av Syd
Utspel: spadesK
Syd kräver till utgång med klöverstöd via Stenbergs 2NT och när Nord visar en jämn minimihand passar han. Det är lättare att spela 3NT än fem i lågfärg, framförallt med två balanserade händer.
 
Efter spadesK i utspel är det lätt hänt att man går bet i sitt kontrakt. Om man direkt tar för spaderess för att godspela klöverfärgen kommer Öst in på clubA och spelar spader igenom knekten. Väst får på så sätt fyra spaderstick och 3NT går en snabb bet. Det var lite otur att Öst hade klöveress och att spadern satt 5-2 men spelföraren kunde ha garanterat sin hemgång i stick ett genom att ducka spadern. Fortsätter Väst med spader får man ett billigt stick på spaderknekt och gör ett övertrick i sin hemgång. Spelar Väst någon annan färg kan man i lugn och ro godspela klöverfärgen och gå hem i sitt kontrakt.
 
Om Öst-Väst har koll på sina markeringar kommer Öst att lägga spades8 i stick ett för att lågmarkera färgen. Väst får på så sätt reda på att spelföraren har AJ i spader och undviker att ge bort ett stick genom att skifta färg.
 
Att ducka ett kungutspel med AJx på handen kallas alltså "Bath Coup". Ett annat exempel på detta spelsätt är:
Jxx
Bord
V
Ö
Hand
Axx
Duckar du utspelet kanske kommunikationerna i försvaret bryts om färgen sitter 5-2 och du kan fortfarande få stick för knekten om Väst fortsätter i färgen.
Glöm inte Dagens Färgkombination
Klicka här så kommer du till framsidan där du kan se Dagens Färg.

Prenumerationer

Dagens Bridge i Sverige slås inom kort ihop med den danska motsvarigheten. På grund av detta kan du inte längre upprätta en ny prenumeration på den svenska sidan.

Du är välkommen att gå in på www.dagensbridge.dk och testa en månad gratis där.

Det är den danske Lars Blakset som håller i den sidan, som du säkert kommer att trivas med.

Sj Popup

Användarinloggning

Denna sida använder cookies - Om du inte väljer att ändra dina inställningar godkänner du dettaLäs mer
jag accepterar