Svar på inkliv

Ett vanligt förekommande läge är detta, när din partner kliver in på enläget efter att motståndaren till vänster öppnat budgivningen.
 
Väst Nord Öst Syd
1diamond 1spades Pass ?

Vad bjuder du som Syd på nedanstående händer?

1. spades  A 6 5  heart K J 3 2  diamond 8 3  club 9 8 3 2

2. spades J 7 6 4  heart Q 9 4 3 2  diamond 9 3 2  club 7

3. spades 9 2  heart A K J 9 2  diamond 7 4 3 2  club K 8

4. spades K 9 5 4 3  heart 4  diamond 9 8 5 4 3  club 4 2

5. spades K 8 4  heart A J 7  diamond J 8 5  club K 8 3 2

1. 2spades. En enkelhöjning lovar 6-9(10) poäng med stöd - precis som efter att partnern öppnat. Den enda skillnaden är att det räcker med trekortsstöd eftersom partnern nu lovat femkortsfärg (om du spelar med femkorts högfärgsöppningar är lägena identiska).

2. 3spades! En dubblehöjning bör inte spelas som inviterande efter att vi klivit in i budgivningen utan är mer användbar som spärrande. Fyrkortsstöd och ca. 5-8 stödpoäng (honnörspoäng plus fördelningspoäng) är lagom. Prata dock med din partner innan du bjuder så här, annars kan det gå snett.

3. 2heart. Ny färg spelas bäst som konstruktivt men inte krav, alltså cirka 9-14 hp. Du visar minst en stark femkortsfärg och förnekar (förstås) stöd i spader. Det är klart tänkbart att spela en ny färg som krav men med en öppning och ett inkliv är det mindre sannolikt att du kommer vara så stark att du absolut vill att partnern bjuder vidare. Kom ihåg att partnern bjuder igen med maximum och/eller trumfstöd även om ditt bud inte är krav.

4. 4spades. Ju fler trumf vi har tillsammans - desto högre vill vi bjuda. Enligt den berömda "Lagen" ska vi dessutom spela på samma sticknivå som vi har trumf. Med tio trumf vill vi alltså spela på fyrläget. Det är förmodligen en bra offring men om partnern har till exempel:
 
     spades A J T 7 2  heart A 8 5 4  diamond T  club K 8 6

så tar man tio stick med trumfen 2-1 och clubA på rätt plats.

5. 2diamond. Här tar vi till ett specialbud. Om vi nu inte har möjlighet att invitera med ett hopp till 3spades är det istället överbudet i motståndarnas färg som tar hand om denna hand (och andra, starka händer). Bjuder partnern 2spades för att visa minimum kan vi passa och har faktiskt lyckats stannat lägre än vad vi gjort om vi hoppat till 3spades.

Prenumerationer

Dagens Bridge i Sverige slås inom kort ihop med den danska motsvarigheten. På grund av detta kan du inte längre upprätta en ny prenumeration på den svenska sidan.

Du är välkommen att gå in på www.dagensbridge.dk och testa en månad gratis där.

Det är den danske Lars Blakset som håller i den sidan, som du säkert kommer att trivas med.

Sj Popup

Användarinloggning

Denna sida använder cookies - Om du inte väljer att ändra dina inställningar godkänner du dettaLäs mer
jag accepterar