Balanseringar

När du balanserar, och på så sätt håller liv i budgivningen, är det ok att bjuda på lite sämre kort än annars. Vad bjuder du som Nord efter följande inledning?
 
Väst Nord Öst Syd
1club Pass 2club Pass
Pass ?    

1. spades J 7 4 3  heart K Q 6 2  diamond K 9 4 3  club 6

2. spades J 9 8 6 5  heart A 7  diamond K 6 5  club J 5 2

3. spades K J 6 5  heart 3  diamond A Q 7 6  club 6 4 3 2

4. spades 4 3  heart K Q T 6  diamond A Q 2  club 6 4 3 2

1. Dubbelt. Motparten försöker stanna i 2club men det bör du inte tillåta. Om de har en trumf tillsammans har med största sannolikhet även du och din partner det och dubbelt får med alla tre färgerna på ett bra sätt. Tycker du att du har för dålig honnörsstyrka? Tänk då på att du passat på 1club och inte kan ha så mycket mer än så här utan att ha agerat första gången. I balanseringsposition brukar man dessutom kunna "låna" 4 hp av sin partner för att motivera ett bud.

2. 2spades. När vi inte klev in med 1spades kan säkert vår duktige partner räkna ut att vår hand ser ut så här.

3. Pass. Med längd i deras trumffärg är situationen en helt annan än i nummer 1. Vår partner, som har singelklöver, hade inte till ett bud och i sådant fall vill inte vi heller bjuda, med risken att han bara har hjärter. Det är bättre att motståndarna går bet än att vi gör det.

4. 2heart! Det här får du försöka på egen risk. Eftersom partnern är kort i klöver går säkert 2heart alldeles utmärkt även om partnern bara har trekortsstöd. Provar vi ett annat bud, till exempel dubbelt, kommer partnern att bjuda spader vilket inte vore bra. Alternativet till denna aggressiva balansering är därför pass.